Påsen innehåller 15 brickor.

A EE II OO U Ä F G LLLL M NN R SS T