Påsen innehåller 20 brickor.

A EEE II OO U Ä F G LLLL M NN R SSSS TTT