Påsen innehåller 11 brickor.

A OO ÅÅ Ö G L M N RRRR S TT ?