Påsen innehåller 27 brickor.

AA E II OO U ÅÅ Ö B C G K LL M NNN P RRRRRR SS TT Z ?