Påsen innehåller 30 brickor.

AAA EEE III OO U Å Ä Ö DD F K L M NNNNN P RR SSSSS T V ?