Påsen innehåller 25 brickor.

AAA EEE III OO U Å DD F K L M NNNNN P RR SSSS V