Påsen innehåller 35 brickor.

AA EEEE IIIII OO UU Å B DDD F G H J K LLL M NNN RRRR S TTTT V