Påsen innehåller 29 brickor.

EEE IIII OO UU B DDD F G H J K LL M NNN RRRR S TTTT V