Påsen innehåller 11 brickor.

A E I Ä B DD H LL RRRRR S T V