Påsen innehåller 20 brickor.

A EE I Ä B DDD H LLL M P RRRRR SSSS T V ?