Påsen innehåller 20 brickor.

AAA EE I O U Y B DDD GG L MM N R TTTT Z ??