Påsen innehåller 11 brickor.

AA EE I U Y DD GG MM N TT ??