Påsen innehåller 19 brickor.

A E I U Å Ö F H K LLL M NNN R SSSS T VV X ?