Påsen innehåller 30 brickor.

AA EEEEEE III OOO Ä C D G H J K LLL NN P RR SSS TTT V ?