Påsen innehåller 21 brickor.

AA EE II OO U ÄÄ C D F J KKK LL M NN P R S T V