Påsen innehåller 8 brickor.

A EE I O DD G J L M N SSS