Påsen innehåller 11 brickor.

A EE I O DD G L MM N SSS T ??