Påsen innehåller 16 brickor.

AA EEE I O DD G J L MM NN SSS T V ??