Påsen innehåller 21 brickor.

AA EEEEE I O DDD G J L MM NN P R SSS T V ??