Yanns drag: 1g *INERST, IT 23 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 16 brickor.

AA EEE U ÖÖ B DD K M NN RRR SS TTT