Påsen innehåller 14 brickor.

A EE O U Y Å Ä Ö D F G H L M R SS TTT