Påsen innehåller 14 brickor.

AA EE OO ÅÅ D F G MM N R SSS TT ?