Gunnars drag: 3c *OBLIDHET 80 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 42 brickor.

AA EEEE III OOOO ÅÅ Ä Ö DDD F GG KK L MM NNNN P RRR SSSSSS TTTT V ??