Påsen innehåller 21 brickor.

AAA III OO U Y Ö B D F K LL N RRRR SSS TT ?