Påsen innehåller 5 brickor.

E U Y B K M P R SS T ?