Påsen innehåller 15 brickor.

E I U Y Ö B D K LLL M P RRR SS T X Z ?