Påsen innehåller 20 brickor.

EE I U Y Ö B D F K LLL MMM P RRR SS T X Z ??