Påsen innehåller 24 brickor.

AAAA E I UU Ä Ö B DDD F GG KK L NNNN R SS TT V ?