Påsen innehåller 29 brickor.

AA EE I OO U Å ÄÄ ÖÖ B D F GG H K LL M RR SSSSSS TTT V Z