Påsen innehåller 8 brickor.

I O U D F G J N RRR S TT X