Upp

Antalet spelade brickor per drag som funktion av antalet spelade brickor