Stefans drag: d3 *GATUScEN 72 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 54 brickor.

AAAAA EEE III OOO Y ÅÅ ÄÄ B C DDD FF GG H J KK LLLL MM NNN P RRRR SSSS TTTTTT VV X Z ?