Påsen innehåller 31 brickor.

AAA EE II OOO Å Ä Ö DDDD GG H KKK L MM NN RRRR SSSS TT