Påsen innehåller 8 brickor.

OOO B DD G KK L N R TT ?