Påsen innehåller 22 brickor.

AA EEE II O U Ä B C DD NN P RRRRR S TTT V Z ?