Påsen innehåller 27 brickor.

AA EE IIII OO Å Ä F H K L M NNN RRRRRR SSS TTTT Z