Gunnars drag: 1a SAMPEL, LÄ 46 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 16 brickor.

AAA EEE III O B DD F G K L M N RRR X