Gregers drag: k5 *METONYM, JE, SOT 126 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 77 brickor.

AAAAAAAA EEEEE IIII OOO UUU ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDD FF GGG HH KKK LLLL M NNNNN PP RRRRRRRR SSSSSSS TTTTTTT V Z ??