Påsen innehåller 8 brickor.

A F G KK LL P SS TTTT V