Påsen innehåller 42 brickor.

AAAA EEE OO UU ÅÅ Ä ÖÖ B C DD FF GG KKK LLL NN P RRRR SSS TTTTTT V ??