Påsen innehåller 5 brickor.

AA I U D F H K N R S ?