Påsen innehåller 7 brickor.

A EEEE Ä D FF NN R S Z