Påsen innehåller 7 brickor.

A EE Y B D L NN RR SS Z