Påsen innehåller 13 brickor.

A EEEE I Y Ä B D L NN RR SS X Z ?