Påsen innehåller 74 brickor.

AAAAAA EEEEEE IIIII OOO UU Y ÅÅ Ä ÖÖ BB DDDD FF GGG HH KKK LLLL MM NNNNN PP RRRRRRR SSSSSS TTTTTT V X Z ??