Påsen innehåller 16 brickor.

A EE I U Ä DD G KK NN P RRRR S X Z ??