Påsen innehåller 21 brickor.

AA EEE II U Ä DD G KK NNN P RRRR SS X Z ??