Påsen innehåller 30 brickor.

AA EE II O U Ä Ö DDD FF GG KK NNN P RRRRR SSSS TT X ??