Påsen innehåller 47 brickor.

AAAAA EE IIII O U Y ÅÅ Ä ÖÖ DDD FF GG H KK L NNNN PP RRRRRR SSSS TTT V X Z ??