Påsen innehåller 12 brickor.

AA EE II O U Ä B LL N P RRR S Z